Warunki Gwarancji

 

 

WARUNKI PODSTAWOWEJ GWARANCJI AMMONITE SYSTEM

 

Gwarancja obejmuje defekty lub uszkodzenia produktów Ammonite System.
Gwarancja obejmuje każdy produkt Ammonite System.
Ammonite System oferuje roczną podstawową gwarancję producenta dla pierwszego właściciela obejmującą wszystkie uszkodzenia materiałowe oraz defekty powstałe podczas produkcji.
Szczegóły dotyczące czasu trwania gwarancji na określony produkt znajdują się w tabeli na dole strony.


Ammonite System zachowuje prawo do:
• Naprawy uszkodzonego produktu na warunkach zawartych w warunkach gwarancji.
• Wymiany produktu na nowy, jeśli uszkodzenie lub defekt będzie niemożliwy do naprawy.
• Zaoferowania produktu podobnego o zbliżonej wartości lub zwrotu kosztów w przypadku, gdy niemożliwa będzie wymiana na taki sam model. Gwarancja Ammonite System nie obejmuje defektów powstałych w wyniku działań będących poza kontrolą Ammonite System, z wyłączeniem wad powstałych wskutek błędów przy montażu oraz ukrytych wad produktu lub komponentów.

Gwarancja Ammonite System nie obejmuje między innymi:
• Zalań, przecieków i przebić.
• Uszkodzonych i/lub przetartych przewodów i kabli E/O.
• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych i/lub nieuprawnionych napraw lub modyfikacji.
• Defektów wynikających z uszkodzeń mechanicznych.
• Sprzętu bez właściwych oznaczeń identyfikacyjnych i/lub z zerwanymi plombami gwarancyjnymi.
• Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, serwisowania i przechowywania produktu.
• Uszkodzeń lub wadliwego działania, spowodowanych brakiem serwisu okresowego, w szczególności spowodowanych przez zużyte oringi i uszczelnienia.
• Błędów wynikających z nieprawidłowego złożenia, zamocowania lub użytkowania produktu niezgodnego z pisemnymi instrukcjami i wytycznymi Ammonite System.
• Elementów i części, które uległy naturalnemu zużyciu. Zalania, przecieki, przebicia i złamania przewodów i kabli E/O nie są objęte gwarancją, chyba że powstały bezpośrednio w wyniku wad materiałowych lub błędów montażowych.

Uszkodzenia takie jak: zarysowania, nacięcia i odpryski nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje produktów wykorzystywanych w celach wojskowych, zawodowych, rządowych oraz w celu wypożyczania.

 

ROZSZERZONA GWARANCJA AMMONITE SYSTEM - AMMOPOWER

 

Poza standardową gwarancją, Ammonite System oferuje pierwotnemu nabywcy rozszerzoną gwarancję – AMMOPOWER . Rozszerzona gwarancja dotyczy produktów oraz akcesoriów wyprodukowanych przez Ammonite System i sprzedanych pierwotnemu nabywcy pod marką Ammonite System.

Gwarancja obejmuje defekty, wady materiałowe i wykonawcze przez cały czas trwania, liczony w latach od daty pierwotnego nabycia, zależnie od typu produktu.
W tabeli poniżej wyszczególnione są produkty oraz czas obowiązującej je gwarancji.
Do utrzymania ważności zarówno podstawowej jak i rozszerzonej gwarancji Ammonite System konieczne jest zachowanie oryginalnego dowodu kupna.
Gwarancja Ammonite System ma charakter globalny pod warunkiem, że dowód kupna pochodzi od autoryzowanego dealera Ammonite System.
Każdy autoryzowany dealer Ammonite System może obsługiwać naprawy gwarancyjne pod warunkiem okazania dowodu zakupu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl